начало » новини  
 

Астрономически портал

Астрономически новинарски сайт

Целта на този сайт е да Ви информира за новостите в света на астрономията. Материалите са предимно преводни, част от тях са и авторски. Авторските права на оригиналните материали са запазени за съответните им собственици, които са посочени във всяка статия след текста на статията. Авторските права за превода за запазени за Петър Тодоров.

Можете да използвате свободно и неограничено материалите в този сайт, при условие, че това става съгласно условията, посочени в лиценза по-долу. Накратко, можете да използвате всички материали в сайта, само ако признавате авторството върху статията на съответните автори, посочени във всяка статия, и авторството върху превода на Петър Тодоров (или Астрономически портал). Не можете, по никакъв начин, да използвате материалите в този сайт за комерсиални цели.

Например: 1. Bие сте преподавател по физика/астрономия. Искате да покажете материали от Астрономически портал на учениците си. Можете да го правите неограничено и свободно, но трябва да кажете на учениците си къде сте намерили тази статия, и как те да стигнат до нея.

2. Имате НЕКОМЕРСИАЛЕН астрономически или друг сайт. Искате да включвате линкове към/новини от Астрономически портал. Можете да го правите, при положение, че запазвате името на автора, посочен в текста след статията, посочвате Астрономически портал като автор на превода, и поставяте хипер-текстова връзка към статията в Астрономически портал.

3. Имате сайт, от който ПО НЯКАКЪВ НАЧИН СЪБИРАТЕ ПАРИ (за прочитане на статиите, публикувате реклами в сайта си), то тогава трябва да се обърнете с молба към Петър Тодоров (petre @ 314c . com), в която да поискате разрешение за публикуването на материалите. Решението за предоставяне или не на съответните материали зависи най-вече от лиценза на оригиналните материали. Астрономически портал е напълно некомерсиален сайт, и в повечето случаи разрешението за ползване на чужди материали е под условието на тяхното некомерсиално използване, като в случая с Астрономически портал.

Creative Commons License
Можете да използвате и разпространявате новините в този сайт под условията на лиценза Creative Commons Признание-Некомерсиално-Споделяне на споделеното 2.5 България.

Източници:

European Southern Observatory

Sky&Telescope

Astronomy Picture of the Day

Astronomy now

National AeroSpace Agency

European Space Agency