Астрономически портал - Новини - добавете вашето мнение
  начало » новини  
 

Ново определение за планета в Слънчевата система

Ново определение за планета в Слънчевата система

Между 14 и 25 август в столицата на Чешката република, Прага, се проведе ХХVІ-тото Общо събрание на Международния астрономически съюз (IAU). Един от най-обсъжданите въпроси на събранието беше определението за планета в Слънчевата система. След 1992 бяха открити множество тела отвъд орбитата на Нептун. Поради своите физически характеристики, Плутон изглежда тясно свързан с тези транснептунови обекти (още наименувани Тела от пояса на Куипър).През 2003 беше открит и 2003 UB313, транснептунов обект, по-голям от Плутон, което постави пред астрономите въпроса: ако Плутон е планета, защо и 2003 UB313 да не е...

Споровете на Общото събрание на IAU се водеха за приемането на един от два строги критерия – т.нар. „физическо“ определение - тяло, на което гравитационните сили са придали кръгла форма (т.е. има 12 планети)- и „динамичното“ определение – тяло, което е разчистило от междупланетни отломки своята орбита, има малък ексцентрицитет и малък наклон към еклиптиката (т.е. планетите са 8).

Решението, взето от Общото събрание на IAU (цитирано по-долу) е компромисно решение, което разграничава три типа тела в Слънчевата система: терминът „малки планети“ отпада, и се заменя от „планети-джуджета“ (Плутон, Церера и 2003 UB313), и обозначава сферичните тела от Слънчевата система, а терминът "малки тела в Слънчевата система" обозначава останалите тела, включително и кометите. Спътниците на планетите не са засегнати от това определение.

Решение на IAU : Определение за планета в Слънчевата система

Съвременните наблюдения промениха познанията ни за планетните системи. От особена важност е нашата номенклатура да отразява новостите в познанията ни. Това се отнася, в частност, и до определението за „планета“. Думата „планета“ първоначално е обозначавала „блуждаещите“ звезди, за които се е знаело отдавна, че променят положението си по небето. Новите открития ни доведоха до даването на ново определение, което да предава повече научна информация.

Общото събрание на IAU реши планетите и другите тела в Слънчевата система да се отделят по следния начин:

(1) „Планета“ е небесно тяло, което (a) е в орбита около Слънцето, (b) има достатъчно маса, така че собствената му гравитация да преодолява вътрешните сили, действащи при твърдите тела, така че то да се установи в хидростатично равновесие (да е с приблизително кръгла форма), и (c) да е разчистило близките околности на своята орбита. (2)

„Планета-джудже“ е небесно тяло, което (a) е в орбита около Слънцето (b) има достатъчно маса, така че собствената му гравитация да преодолява вътрешните сили, действащи при твърдите тела, така че то да се установи в хидростатично равновесие (да е с приблизително кръгла форма) , (c) да не е разчистило близките околности на своята орбита, и (d) да не е спътник.

08 септември 2006 Imcce.fr, IAU.org

Добавете вашия коментар ( страница 1

    добави запис:
Усмивчици:
     
усмивка   намигане
хилене   въртиочи
плезене   колеблив
шокиран   тъжен
 име:*  
 homepage:  
 email:  
 коментар:*  
   

записи: 5
 дата: 07.05.09
 час: 16:28:21
  http://samoistina.at.ua/ написа: