Астрономически портал - Новини - добавете вашето мнение
  начало » новини  
 

Замръзнало море на Марс

На конференция, посветена на постигнатото от марсоходът на Европейската космическа агенция Марс Експрес бе съобщено, че е открито образувание на повърхността на Марс, което може да е замръзнало море, предпазено от изпаряване от тънък слой вулканична пепел. Конференцията е била проведена в Нордвик, Нидерландия.


Това изображение, получено от уредът High Resolution Stereo Camera на Марс Експрес показва нещо, което може да бъде оприличено на замръзнало море, покрито от тънък слой вулканична пепел, близо до марсианският екватор. Вижда се част от равнината, наречена "Елисейски полета" (Elysium Planitia), която част е покрита от блокове с неправилна форма. Това поразително прилича на ледени блокове, плуващи в море, подобно на айсбергите, плуващи близо до Антарктида. Изображението е с големина от порядъка на 101 километра. Credits: ESA/DLR/FU Berlin (G. Neukum). Можете да изтеглите по-голямо изображение от тук.

Водата, от която е образувано морето, изглежда е дошла от под повърхността на Марс. Тя се е изляла на повърхността посредством серия от пукнатини, наречени "Церберови кухини(Cerberus Fossae)", от където е изтекла, предизвиквайки катастрофични наводнения. В резултат се е образувал воден басейн, с размери 800 на 900 км и дълбочина 45 метра. Когато водата е започнала да замръзва са се образували и тези плаващи ледени блокове, по-късно покрити с пепел от вулкани, действащи наблизо.

Ледът не може да съществува дълго на Марс, защото поради иското атмосферно налягане, той бързо сублимира (преминава от твърдо в газообразно състояние без да преминава през течната фаза), но тези ледени блокове видно са покрити от вулканична пепел, която е изиграла защитна роля. когато и цялото море е замръзнало, незащитения лед между ледените блокове е сублимирал и е оставил "плата" от лед покрити от камъни.

Поради липсата на много кратери се смята, че този процес е протекъл преди не повече от 5 млн години, което означава, че това е едно сравнително младо образувание на марсианския релеф.

Въпросът, който все още стои, е дали ледът е все още там, или след като е образувал тази форми сублимирал. Две наблюдения потвърждават тезата, че ледът е все още там: потопените кратери изглаждат твърде плитки, което означава, че ледът е все още в кратерите; и второ, теренът е твърде равен: ако ледът беше сублимирал, то тогава щяхме да наблюдаваме по-големи вариации в релефа.

Тези открития са били представени на 21 февруари 2005 на ESA's Mars Express Science Conference at ESTEC в Нордвик, Нидерландия, където 250 учени от цял свят дискутираха научните резултати от Марс Експрес една година след изпращането му на червената планета. Пълният доклад, подготвен от Д-р Дж. Мърей и сътрудници ще бъде публикуван в сп. Nature в броя му от март 2005.

24 февруари 2005 skyandtelescope.com

Добавете вашия коментар ( страница 1

    добави запис:
Усмивчици:
     
усмивка   намигане
хилене   въртиочи
плезене   колеблив
шокиран   тъжен
 име:*  
 homepage:  
 email:  
 коментар:*  
   

записи: 25
 дата: 07.08.09
 час: 10:10:54
  написа: